Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Helaas is de mens de grootse vijand van de steenuil. Verreweg het grootse aantal steenuilen sneuvelt in het verkeer. Maar ook het gebruik van gif (nog steeds), verdrinking in veedrinkbakken en verstrikt raken in anti-vogelnetten -gebruikt bij de teelt van zachtfruit- zijn menselijke factoren waardoor steenuilen overlijden.

De steenmarter (Martes foina) is een roofdier uit de familie der marterachtigen en lijkt sprekend op zijn neefje de boommarter. Voor leken lijken deze 2 zoveel op elkaar dat we eerder kunnen spreken over een één-eiige tweeling. Toch zijn er verschillen zoals de stand van de oren, de vorm en kleur van de lichte keelvlek en de kleur van de neus. De steenmarter komt in grote delen van Europa en in delen van Azië voor. In Nederland is hij beschermd. Doden of vangen is niet toegestaan. Het gaat de laatste decennia steeds beter met de steenmarter. Eerst in het oosten van het land, maar nu ook in het zuiden en midden van het land. Er wordt zelfs gesproken over een opmars naar het westen! Ook in het Rivierengebied komt hij steeds meer voor. Steenmarters leven solitair en hebben een territorium van enkele tientallen tot enkele honderden hectares groot.

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.