Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Doodsoorzaken

Helaas is de mens de grootse vijand van de steenuil. Verreweg het grootse aantal steenuilen sneuvelt in het verkeer. Maar ook het gebruik van gif (nog steeds), verdrinking in veedrinkbakken en verstrikt raken in anti-vogelnetten -gebruikt bij de teelt van zachtfruit- zijn menselijke factoren waardoor steenuilen overlijden.

 

Lokaal worden steenuilen door steenmarters belaagd. Steenmarters kunnen in de oude typen nestkasten komen. Hiertegen is de anti-martelsluis uitgevonden. Lichaamslengte regelt dat de steenuil wel naar binnen kan maar de steenmarter niet. (zie afbeelding antimartersluis) In ons gebied hangen nog veel oude typen nestkasten. De nieuwe kasten worden allemaal met anti-martersluis gemaakt.

Naast de steenmarter zijn ook de kat, havik, kerkuil en bosuil predatoren van de steenuil.

Grote fluctuaties in aantallen steenuilen hebben meestal te maken met het voedselaanbod (slecht muizenjaar) en sterfte in de winter wanneer er langere tijd sneeuw ligt. Factoren die we niet in de hand hebben…

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.