Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Jonge steenuilen worden aan het eind van het 1e jaar geslachtsrijp. Eind maart begin april kiest het paartje een geschikte nestplaats, waarna de eieren gelegd worden. Meestal 3 tot 6 eieren, maar in een jaar met veel voedselaanbod kunnen het er wel 9 zijn! De eieren zijn wit en meer rond dan ovaal (29 mm x 35 mm).

 steenuil eiDe nesten worden gemaakt in holtes van bomen, onder dakpannen, in takkenhopen, houthokken, schuurtjes, knotwilgen en steeds vaker ook in nestkasten. Het nest is heel summier, er wordt niet met nestmateriaal gesleept. Laat staan dat er een nest gebouwd wordt. Het vrouwtje maakt een holletje in het materiaal dat aanwezig is op de plek en legt daarop de eieren.

De taken zijn duidelijk verdeeld. Het vrouwtje broedt zo’n 28 dagen en voert daarna de jongen. Het mannetje zorgt ervoor dat er voldoende te eten is. In een goed muizenjaar kunnen er stapels dode muizen aangetroffen worden in de nestkasten,  omdat het mannetje meer muizen aanvoert dan er geconsumeerd worden.

Vier weken na het uitkomen van de eieren vliegen de jongen uit, maar voor het zover is lopen ze graag vanuit het nest naar buiten om bij dreigend gevaar snel weer naar binnen te gaan. Na het uitvliegen worden de jongen nog een week of vijf door de ouders verzorgd, daarna worden ze het territorium uitgezet en moeten ze hun eigen plekje vinden.

De gemiddelde levensverwachting van een steenuil is 2,5 jaar, gerekend vanaf het moment dat ze geslachtsrijp zijn geworden. Dit is gerekend na de eerste winter en nu komt het… 20 % van de jongen redt het tot lente. 80 % sterft in het eerste levensjaar de overige 20 % wordt dus gemiddeld 2,5 jaar oud. Echter de oudste vastgestelde leeftijd in Nederland van een steenuil is vijftien jaar!

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.