Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

  • Steenuilenwerkgroep Rivierenland (SWR) is in 2019 opgericht op initiatief van Gemeente Buren in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Wij zijn actief in Gemeente Buren ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal en in Gemeente Neder-Betuwe ten westen van Ochten.
  • SWR zet zich in voor het in stand houden van de steenuil in genoemd gebied en doet alles wat nuttig en geoorloofd is om dit doel te bereiken. Wij zoeken de verbinding met andere vrijwilligers en organisaties om ons doel en te verwezenlijken.
  • Verantwoording leggen we af aan SLG en jaarlijks plaatsen we een overzicht op de website van onze activiteiten, behaalde doelen en financiĆ«n. Eigenaren van een steenuilenkast krijgen deze gegevens in de vorm van een nieuwsbrief digitaal of analoog in de bus.
  • SWR is afhankelijk van giften en donaties, zowel financieel als in de vorm van materialen of gereedschappen om nestkasten van te maken, repareren of te plaatsen
  • Regelmatig krijgen onze vrijwilligers verzoeken voor andere uilensoorten. Als werkgroep doen wij daar niets mee, op persoonlijke titel staat het vrijwilligers natuurlijk vrij iets te doen voor andere uilensoorten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.