Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het ophangen van nestkasten om een zo aantrekkelijk mogelijke broedplaats te creëren. Maak gebruik van deze punten als u zelf een nestkast wilt ophangen:

 

 • Hang de nestkast op een rustige plek van uw erf. De Steenuil heeft behoefte aan rust en voldoende dekking in de vorm van beplanting of toegankelijke gebouwen.
 • Vermijd locaties bij (drukke) wegen. Plaats de nestkasten zodanig dat de uilen bij het af- en aanvliegen de weg niet over de weg vliegen.
 • Laat de kast in een boom op een tak steunen. De jonge uilen kunnen dan vanuit de kast de boom in lopen. Plaats de nestkast in de schaduw van het bladerdek, maar voorkom dat de invliegopening door dicht bladerdek wordt afgeschermd. (open structuur van de boom) fruitbomen en walnotenbomen zijn wat dat betreft ideale bomen.
 • Niet in de zon! Voorkom dat de kast (tijdelijk) in de volle zon komt te hangen. De temperatuur in de kast kan anders hoog oplopen waardoor de embryo’s of jongen overlijden.
 • Wanneer je ervoor kiest om een nestkast tegen de gevel van een gebouw te hangen, kies dan voor de schaduwkant.
 • Niet te dicht bij water, drinkbakken, vijver of bij de regenton. Verdrinking is een belangrijke doodsoorzaak van jonge steenuilen.
 • Het aantal nestkasten in één territorium blijkt van invloed. Goede plekken met meer dan één kast blijken vaker bezet dan de plekken waar maar één kast hangt.
 • Voorkom inregenen. Plaats de kast bij voorkeur met de vliegopening op het oosten/zuidoosten.
 • Plaats de nestkast 2 tot 6 meter boven de grond. Uit Duits onderzoek bleek dat kasten die hoger hingen dan 4 meter minder in trek waren.
 • Maak het jezelf niet te moeilijk en zorg dat de kast goed bereikbaar is. Dit bevordert een vlotte nestkastcontrole.
 • Zorg bij het plaatsen van de kast dat de achterzijde wat lager ligt dan de voorzijde. Dit voorkomt dat de eieren naar de voorzijde kunnen rollen.
 • Strooi op de bodem van de kast een laagje (4 cm) absorberend materiaal, bijvoorbeeld zaagsel/houtkrullen of ander materiaal dat een korte structuur heeft.
Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.