Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Ringen van steenuilen

geringde steenuil 35 jaar oud

Hoe lang leven steenuilen en waar blijven de jongen nadat ze uitgevlogen zijn? Op welke afstand vestigen ze zich van hun geboorteplek en zijn er verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes in dit opzicht? Deze vragen zijn alleen te beantwoorden door steenuilen individueel herkenbaar te maken, bijvoorbeeld door ze te ringen. Er zijn modernere manieren zoals chippen of sateliet-telemetrie, maar een ring is een duidelijk merkteken. Een chip zie je niet wanneer je een uil vindt. Sateliet-telemetrie is zeer kostbaar en de stroombron die nodig is, is te groot/zwaar voor een kleine uil. De ouderwetse ring heeft nu nog de meeste voordelen.

Nestjongen van een ring voorzien kan vanaf een leeftijd van 10 dagen. Op deze leeftijd is de poot voldoende uitgegroeid en kan de ring niet meer over het kniegewricht schuiven. Volwassen steenuilen kunnen worden geringd mochten deze tijdens de ronde met de vogelringer worden aangetroffen.Het ringen van steenuilen en vogels in het algemeen is alleen toegestaan aan houders van een ringvergunning. Onze vrijwilligers zijn niet bevoegd dus onderhouden we contact met een bevoegd vogelringer wanneer en waar langs te gaan. 

Het doorgeven van een ringnummer is belangrijk voor het onderzoek. Analyse van terugmeldingen geeft inzicht in: de doodsoorzaak, de leeftijd, de afgelegde afstand en de dispersierichting (dispersierichting wordt bepaald door de windrichting van de denkbeeldige lijn tussen ringplek en vindplek in graden te noteren). Mocht u een steenuil vinden geef dan het ringnummer en de omstandigheden door aan de contactpersoon van de werkgroep.in uw gebied. De steenuil op de foto bleek aan de hand van het ringnummer 3,5 jaar eerder als volwassen dier geringd te zijn in dezelfde nestkast.

Bron: https://www.steenuil.nl/pdf/handleiding/handleiding_11_RingEnPopulatieOnderzoek.pdf

Meer info: https://www.sovon.nl/nl/publicaties/overleving-en-dispersie-van-nederlandse-steenuilen-op-grond-van-35-jaar-ringgegevens

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.