Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Stone - www.steenuil.nl  uitgebreide website over steenuilen met als doel: De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.

SOVON -https://www.sovon.nl Sovon Vogelonderzoek Nederland houdt in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bij. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland - www.landschapsbeheergelderland.nl

IVN vogelwerkgroep West-Betuwe - https://www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe/vogelwerkgroep-west-betuwe Doet aan diverse vogeltellingen en excursies. Enkele werkgroepleden houden zich bezig met het plaatsen en onderhouden van steenuilenkasten en helpen met het ringen van jonge steenuilen.

Natuur- en Vogelwacht Culemborg - https://www.nvwc.nl Doet aan vogeltellingen, excursies, knotten, maken en plaatsen van nestkasten voor diverse roofvogels (ook steenuilen), jeugdactiviteiten, etc, enz. Zeer enthousiaste en actieve club die het blad Hak-al uitgeeft. Actief tussen Diefdijk, Lek, Linge en Amsterdam-Rijnkanaal.

Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard - http://steenuilen-bwrd.weebly.com Actief in de Bommelerwaard en onderdeel van Natuurwacht Bommelerwaard. De eerste kasten werden in 2013 opgehangen, eind 2019 zijn er 78 nestkasten.

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Tieler- en Culemborger Waarden - http://www.vanl-tcw.nl  is actief op diverse fronten waaronder weidevogelbeheer, wilde bijen, landschapsbeheer, hoogstamfruit en is ook actief voor de steenuilen

Agrarische Natuurvereniging Lingestreek - https://www.anvlingestreek.nl Is actief met bloemrijke akkerranden, weidevogelbeheer, knotten, onderhoud hoogstamfruitbomen,  etc

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.