Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Na het uitstekende broedseizoen van 2023 is het dit jaar toch echt anders. Het natte weer van het afgelopen herfst, winter en lente heeft de muizenpopulatie geen goed gedaan. We vonden dan ook geen tot kleine voedselvoorraden in de nestkasten. Het aantal eieren per broedsel was goed, maar het aantal jongen per broedsel was toch wel minder dan verwacht. De verschillen per gebied waren echter groot. 

Bij de kerkuilen zien we dit jaar beduidend kleinere legsels dan voorgaande jaren. Van kerkuilen is bekend dat ze meer eieren leggen bij een groot voedselaanbod en minder eieren in magere tijden. Wat opvalt is dat er langs de snelwegen erg veel dode/aangereden kerkuilen op de vluchtstrook liggen. Rijkswegen liggen +/- 1 meter hoger dan het aangrenzende land, daarnaast zijn de bermen goed waterdoorlatend waardoor regenwater snel afgevoerd en droog wordt. Ideaal voor muizen!

Eind van het jaar doen wij de kastinspecties zodat alle nestkasten klaar zijn voor het nieuwe broedseizoen. We waren goed op weg maar helaas gooit de COVID-19 lockdown roet in het eten. Eind januari zouden we -als alles goed gaat- de laatste kasten schoon kunnen maken. De vraag is of we dat zo laat nog moeten doen. Als de winter zacht is willen we de steenuilen liever niet verstoren. Op zich geen probleem, maar dan  moeten deze kasten na het broedseizoen 2021 grondig uitgemest worden. We zullen dan ook veel eerder beginnen met de schoonmaakronde dan afgelopen jaar!.

Wij wensen u en de uwen een gezond en goed 2021 toe!

 

teleurstellende kastRegelmatig komen we nestkasten tegen die je niet zou moeten willen hebben (tekening hiernaast). Je betaalt te veel voor een nestkast die gemaakt is van goedkoop vurenhout, gekraakt kan worden door holenduiven en kauwtjes en niet marter-proof is. Bovendien is de kast erg lastig schoon te maken, omdat er eerst een aantal schroeven losgedraaid moeten worden om de achterkant los te maken of waarbij de zijkant open gaat en de strooisellaag naar buiten stort met of zonder kuikens. Op internet worden deze kasten aangeboden tussen de € 60,- en € 80,- (met zinken dak) en zonder zinken dak vanaf € 25,-

ringen 2022

Vandaag is het de 2e dag dit jaar dat onze vrijwilligers met de ringer op pad zijn. Veel meer bezette nestkasten dan voorgaande jaren, maar gemiddeld wel wat minder pullen per nest. Helaas ook meer nestkasten die gepredeerd zijn door (waarschijnlijk) steenmarters.

Begin mei zijn de nestkastcontroles geweest en een paar weken later zijn we met de ringer op pad geweest. Hieronder een opsomming van de constateringen:

Steeds meer mensen willen weten wat hun steenuilen in het donker uitvoeren. Een cameraval biedt uitkomst buiten de nestkast, maar er zijn ook camera,s voor in de nestkast waarmee het leven in de kast online gevolgd kan worden. Hieronder 2 compilages van het steenuilenleven buiten de nestkast, waarbij het eerste filmpje de prooiaanvoerlaat zien in de nachtelijke uurtjes. In de kast liggen 3 -net uit het ei gekomen- pullen.

Met dank aan Lijn Smits voor het maken en delen van de opnamen! 

 

 

 

 

De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in. Een voorstel om alle asbestdaken voor 2028 gesaneerd te hebben haalde het ook niet. Veel senatoren zijn bang dat het onbetaalbaar wordt voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. De laatste jaren werd er per jaar zo’n 10 miljoen vierkante meter asbestdaken gesaneerd. Op dit moment ligt er nog zo’n 70 tot 80 miljoen vierkante meter aan asbest op (veelal agrarische) daken.

Op 12 maart 2022 hebben we meegedaan aan NL-doet van het Oranjefonds. We hebben ons aangemeld met een project nestkasten bouwen. Er zijn 12 nestkasten voor steenuilen gemaakt door 7 gasten en een aantal eigen vrijwilligers. Het geeft ons een mooie voorraad voor het komende jaar. Het weer, de sfeer en de catering waren goed, iedereen die aan deze dag heeft bijgedragen van harte bedankt!

Hieronder wat foto’s van deze geslaagde dag:

IMG 20220312 WA0023

 

IMG 20220312 WA0017

IMG 20220312 WA0027

Afgelopen week en komende week vinden de nestkastcontroles plaats. De resultaten zijn ronduit goed. Veel kasten zijn bezet variërend van tegen de leg tot jonge steenuilen in de kast. gemiddeld liggen er 3 eieren in een nest, soms 4 en één keer troffen we een broedend vrouwtje aan op 6 eieren! Blijkbaar is er voldoende voedsel.

Komende week worden de andere kasten bezocht. Aan de hand van de resultaten van de nestkastcontroles worden de kasten met nest eind mei/eerste 2 weken van juni nogmaals bezocht om de jongen te laten ringen.

Het artikel in Maurik-Rond heeft 12 reacties opgeleverd. Meldingen van uilen, verzoeken om nestkasten te plaatsen, maar ook 2 personen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. We zijn blij verrast met deze resultaten. Tegelijkertijd liep er bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland een biodiversiteits-project waarbij gesubsidieerde steenuilenkasten aangevraagd konden worden. Wij kregen van SLG een aantal locaties door om -bij gebleken geschiktheid- een steenuilenkast op te hangen. Bij elkaar zijn in het eerste kwartaal op 15 nieuwe locaties nestkasten geplaatst. Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen zijn die de steenuil een warm hart toe dragen.

Bij vrijwilligerswerk ontvang je geen loon, anders zou het geen vrijwilligerswerk zijn. Maar waarom doen mensen het eigenlijk? Ergens levert het iets op. Ik heb er veel over nagedacht dit jaar en ben tot de conclusie gekomen dat in de meeste gevallen het loon bestaat uit een goed gevoel. Wanneer mensen geen goed gevoel bij het vrijwilligerswerk hebben, stoppen ze ermee.

Het goede gevoel komt in ons geval voort uit de positieve contacten die we met kasteigenaren hebben, de ‘’oogst’’ aan jonge uiltjes die geringd worden, met elkaar op stap zijn, positief bezig zijn in onze eigen omgeving, we komen op de mooiste plekjes, enz.

Een goed gevoel moet je elkaar ook gunnen, dat zit ‘m in de kleine complimentjes, hoe je met elkaar omgaat, kennis deelt zodat anderen kunnen groeien, elkaar stimuleren, gewoon positief met elkaar bezig zijn! Het doel is belangrijk, maar de weg er naar toe ook.

Daarnaast is het goed om af en toe iets leuks te organiseren. Een gezellige avond met lekker eten en drinken, of een presentje voor de vrijwilligers.

Vorig jaar heeft één van onze vrijwilliger spontaan miniatuur nestkastjes gemaakt met een klein flesje Uilenzeik (sterke drank) erin. Ontzettend leuk en sympathiek!

Dit jaar zijn we bij een 5-pack uilenbier uitgekomen voor de vrijwilligers, als dank voor hun positieve bijdragen. We zijn trots op jullie!

Fred

uilenbier_2021.jpg

Een vriendelijke eigenaresse van een steenuilenkast had ons -afgelopen zomer al- gevraagd een marterproof kast te leveren. Bijna een half jaar later is het dan eindelijk zover. Op de afgesproken tijd staan we bij de voordeur. De dame roept van zolder dat ze eraan komt om even later te vertellen wat ze aan het doen is. Er zit een marter in huis en dat wil ze niet!

Op vrijdag 13 december zijn we met een delegatie bij Stichting Gelders Landschapsbeheer (SLG) geweest om ons bij hen aan te sluiten. Van SLG hebben we een lader, accuboormachine, een takel-set en divers handgereedschap in bruikleen gekregen. Ook hebben we een klein startkapitaal gekregen zodat er materialen aangeschaft kunnen worden om nestkasten van te maken en te repareren. We hebben een stukje ruimte op de website van SLG  en hebben nu ook een vangnetverzekering. Dat heeft niks te maken met valbeveiliging wanneer je van de ladder stort, maar is een extra verzekering voor zaken die een eigen WA- of ziektekostenverekering niet dekt bij een incident.

De lente van 2021 was koud en nat. De gemiddelde temperatuur was 8,1 graden tegen 9,9 graden normaal(weer.nl). Dit had invloed op de verschillende legsels van de steenuiltjes.

Eind april en begin mei zijn de eerste nestkasten gecontroleerd. Waar in sommige nesten al pullen(jonge steenuiltjes) aanwezig waren bleken andere nesten nog leeg. Sommige nestkasten zijn daarom op een later tijdstip nogmaals gecontroleerd. In overleg mett de ringer, Engert van Oort zijn we 14 mei voor het eerst op pad geweest. Drie nesten hebben we toen kunnen ringen waarvan 1 nest al op punt van uitvliegen stond. Een paar weken later, eind mei/ begin juni, was het hoogseizoen met de jonge pullen. 

We zagen dat er veel kletsnatte nesten waren. Mogelijk door het voeren van regenwormen door het gebrek aan muizen. We troffen weinig v2f865bcb 94b8 40ba 8799 909df677938aoorraad dode muizen aan in de kasten. Voor sommige nesten is dit fataal geweest. Verder zijn er nesten ten prooi gevallen aan waarschijnlijk een marter of zijn de volwassen uilen ten prooi gevallen of verongelukt. Ook heeft de storm begin mei een aantal bomen doen sneuvelen met nestkasten. Deze kasten zijn na de storm direct terug geplaatst. Hierdoor is 1 nest het legsel mislukt. 

De nesten waren dit jaar kleiner dan vorig jaar, waarbij soms 1 pul geringd kon worden en op andere plaatsen 4. Vorig jaar hadden we een aantal nesten waar we 6 pullen hebben kunnen ringen. Het was toen ook een goed muizen jaar.

De bezetting van de nestkasten was ongeveer 35%. Vorig jaar was dit percentage hoger. Het bijplaatsen van nieuwe kasten en nieuw gebied in regio kan dit mogelijk deels verklaren. Momenteel hebben we 160 nestkasten die we als Steenuilen Werkgroep Rivierenland controleren en volgen.

In totaal zijn we bijna 6 volle dagen op pad geweest met Engbert. We hebben 105 jonge pullen kunnen ringen in leeftijd tussen de 13 dagen en 33 dagen oud. Pullen die nog te jong waren om te ringen zijn op een later tijdstip alsnog geringd. Bij de laatste controle dag hebben we nog één pul niet kunnen ringen omdat deze daarvoor nog te klein was. Daarnaast hebben we 6 volwassen uilen kunnen ringen.

Terugmeldingen van een aantal volwassen uilen is gedaan door aflezen van de ringen. Dit geeft informatie over de afstand die de uiltjes afleggen en de leeftijd.

  • In Kesteren is er een uil terug gemeld die daar vier jaar geleden is geringd. Ze had nu een nest in Ommeren op 4,75 kilometer van waar ze als pul is geringd.
  • Een andere uil zit in Kesteren al meer dan 4 jaar in dezelfde nestkast.
  • Een uil die vijf jaar geleden is geringd in Kesteren en nu in Lienden op 3,5 kilometer.
  • Net buiten onze regio in Opheusden is een terug melding van een uiltje van meer dan 7 jaar.

En nu gaan we genieten van de zomer. Vanaf begin september gaan we weer op pad om kasten schoon te maken, te controleren of ze nog goed hangen, kleine reparaties te verrichten of kasten te vervangen. Bij vervangen van de nestkasten wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro. Hiervan kunnen wij de onkosten vergoeden die gemaakt worden gedurende het seizoen en de materiaal kosten.

Iedereen bedankt voor de gastvrijheid en tot het najaar

 

Auteur: Diana van Dijk

De eerste nestkast is door ons geplaatst in Echteld. Afgelopen weken zijn er 9 nieuwe kasten gemaakt door ons. Een gedeelte ter vervanging van bestaande kasten en een gedeelte komt op nieuwe locaties te hangen. 

Regelmatig krijgen wij de vraag of we ook iets doen voor kerkuilen. Het antwoord is Ja! Steenuilen en kerkuilen gaan over het algemeen prima samen. Net als steenuilen en torenvalken. Het afgelopen jaar hebben we een stuk of 5 kerkuilenkasten opgehangen. De kuikens van de kerkuil zijn oerlelijk  maar de volwassen vogels zijn bijzonder mooi!. Mocht u graag een nestkast willen dan kunt u dit via het contactformulier aangeven. Hieronder een paar foto's

kerkuil2

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.