Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Samenwerking zoeken

Het artikel in Maurik-Rond heeft 12 reacties opgeleverd. Meldingen van uilen, verzoeken om nestkasten te plaatsen, maar ook 2 personen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. We zijn blij verrast met deze resultaten. Tegelijkertijd liep er bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland een biodiversiteits-project waarbij gesubsidieerde steenuilenkasten aangevraagd konden worden. Wij kregen van SLG een aantal locaties door om -bij gebleken geschiktheid- een steenuilenkast op te hangen. Bij elkaar zijn in het eerste kwartaal op 15 nieuwe locaties nestkasten geplaatst. Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen zijn die de steenuil een warm hart toe dragen.

Op dit moment loopt er een samenwerkingsproject met Golfcentrum De Batouwe. Vanuit onze werkgroep is de vraag gesteld of wij op het terrein steenuilen-inventarisaties uit mogen voeren. Dit liep even anders en na een 2 uur durende rondgang over het terrein, zijn ter vervanging van de bestaande nestkasten; 2 torenvalkenkasten, 3 Bosuilenkasten en 4 steenuilenkasten besteld. De nestkasten voor de torenvalkenzijn nog voor het broedseizoen opgehangen, de rest volgt in de nazomer.

bc944fef effb 4d86 9d64 3eda58a0b17f

3f9d07b2 77d1 420a aba8 6d22a9d8d521 torenvalkenkast 7 2

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.