Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Steenuilen in de knel door sanering astbest daken

De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in. Een voorstel om alle asbestdaken voor 2028 gesaneerd te hebben haalde het ook niet. Veel senatoren zijn bang dat het onbetaalbaar wordt voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. De laatste jaren werd er per jaar zo’n 10 miljoen vierkante meter asbestdaken gesaneerd. Op dit moment ligt er nog zo’n 70 tot 80 miljoen vierkante meter aan asbest op (veelal agrarische) daken.

Steenastbest daken en steenuilenuilen broeden regelmatig onder asbest daken. Vaak is dit bekend bij de eigenaar/gebruiker van de opstallen. Bij saneren van de daken verdwijnt deze schuil- en broedgelegenheid. Volgens de wet Natuurbescherming hebben mensen een zorgplicht voor beschermde dieren die op hun eigendom leven. Wij zijn er niet om met een opgestoken vingertje wijs te gaan lopen doen, maar zijn graag praktisch bezig voor de steenuilen (en kerkuilen). Het saneren van de asbestdaken is noodzakelijk, iedereen kent de gevaren van asbestvezels die vaak pas jáááren later aan de blootstelling, kanker veroorzaken. Wij zijn hiervan bewust en willen graag met u in overleg wanneer u gaat saneren  en er uilen leven in of om uw opstallen. Wij willen graag een positieve bijdrage leveren door middel van advies en eventueel het (ver)plaatsen van nestkasten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.