Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Broedseizoen 2021

De lente van 2021 was koud en nat. De gemiddelde temperatuur was 8,1 graden tegen 9,9 graden normaal(weer.nl). Dit had invloed op de verschillende legsels van de steenuiltjes.

Eind april en begin mei zijn de eerste nestkasten gecontroleerd. Waar in sommige nesten al pullen(jonge steenuiltjes) aanwezig waren bleken andere nesten nog leeg. Sommige nestkasten zijn daarom op een later tijdstip nogmaals gecontroleerd. In overleg mett de ringer, Engert van Oort zijn we 14 mei voor het eerst op pad geweest. Drie nesten hebben we toen kunnen ringen waarvan 1 nest al op punt van uitvliegen stond. Een paar weken later, eind mei/ begin juni, was het hoogseizoen met de jonge pullen. 

We zagen dat er veel kletsnatte nesten waren. Mogelijk door het voeren van regenwormen door het gebrek aan muizen. We troffen weinig v2f865bcb 94b8 40ba 8799 909df677938aoorraad dode muizen aan in de kasten. Voor sommige nesten is dit fataal geweest. Verder zijn er nesten ten prooi gevallen aan waarschijnlijk een marter of zijn de volwassen uilen ten prooi gevallen of verongelukt. Ook heeft de storm begin mei een aantal bomen doen sneuvelen met nestkasten. Deze kasten zijn na de storm direct terug geplaatst. Hierdoor is 1 nest het legsel mislukt. 

De nesten waren dit jaar kleiner dan vorig jaar, waarbij soms 1 pul geringd kon worden en op andere plaatsen 4. Vorig jaar hadden we een aantal nesten waar we 6 pullen hebben kunnen ringen. Het was toen ook een goed muizen jaar.

De bezetting van de nestkasten was ongeveer 35%. Vorig jaar was dit percentage hoger. Het bijplaatsen van nieuwe kasten en nieuw gebied in regio kan dit mogelijk deels verklaren. Momenteel hebben we 160 nestkasten die we als Steenuilen Werkgroep Rivierenland controleren en volgen.

In totaal zijn we bijna 6 volle dagen op pad geweest met Engbert. We hebben 105 jonge pullen kunnen ringen in leeftijd tussen de 13 dagen en 33 dagen oud. Pullen die nog te jong waren om te ringen zijn op een later tijdstip alsnog geringd. Bij de laatste controle dag hebben we nog één pul niet kunnen ringen omdat deze daarvoor nog te klein was. Daarnaast hebben we 6 volwassen uilen kunnen ringen.

Terugmeldingen van een aantal volwassen uilen is gedaan door aflezen van de ringen. Dit geeft informatie over de afstand die de uiltjes afleggen en de leeftijd.

  • In Kesteren is er een uil terug gemeld die daar vier jaar geleden is geringd. Ze had nu een nest in Ommeren op 4,75 kilometer van waar ze als pul is geringd.
  • Een andere uil zit in Kesteren al meer dan 4 jaar in dezelfde nestkast.
  • Een uil die vijf jaar geleden is geringd in Kesteren en nu in Lienden op 3,5 kilometer.
  • Net buiten onze regio in Opheusden is een terug melding van een uiltje van meer dan 7 jaar.

En nu gaan we genieten van de zomer. Vanaf begin september gaan we weer op pad om kasten schoon te maken, te controleren of ze nog goed hangen, kleine reparaties te verrichten of kasten te vervangen. Bij vervangen van de nestkasten wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro. Hiervan kunnen wij de onkosten vergoeden die gemaakt worden gedurende het seizoen en de materiaal kosten.

Iedereen bedankt voor de gastvrijheid en tot het najaar

 

Auteur: Diana van Dijk

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.