Steenuilenwerkgroep Rivierenland
info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

Wij zijn een groepje enthousiaste vrijwilligers die het de steenuil zo goed mogelijk naar de zin wil maken. Wij vinden dat dit knappe, luidruchtige, guitige, maar ook uiterst nuttige diertje niet uit ons landschap mag verdwijnen. Het zou toch mooi zijn als de steenuil net zo’n geslaagde comeback zou maken als de ooievaar!? Daar willen wij ons voor inzetten.

 We doen dit door:

  • Nestkasten te plaatsen, te controleren en te onderhouden.
  • Steenuilen laten ringen (voor onderzoek en opdoen van kennis)
  • Voorlichting en enthousiasmeren van mensen
  • Vogeltelling in het broedseizoen
  • Biotoop onderzoek/beoordeling/advisering

Eeuwenlang hebben steenuilen en mensen hier naast elkaar geleefd. Het kleinschalige cultuurlandschap met oude hoogstamboomgaarden, knotwilgen, hooibergen, schuurtjes en mijten griendhout was ideaal voor de steenuil. Sinds begin jaren zestig is er veel veranderd. Veel, heel veel biotoop is verloren gegaan waardoor het aantal steenuilen drastisch afnam. Gelukkig waren en zijn er mensen die hier verandering in wilden brengen en op geschikte plekken nestkasten ophingen. Co van Kampen en Frans van den Bosch waren twee van deze vrijwilligers. Zij hebben meer dan 90 nestkasten opgehangen en onderhouden. Met het overlijden van Co dreigde dit werk stil tenkomen liggen. Een nieuwe groep vrijwilligers werd geworven die dit werk voortzetten en uitbreiden!

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige om de functionaliteit te waarborgen, andere om statistieken bij te houden (analytics). U kunt ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, wij garanderen dan niet een volledig juiste werking van deze website.